zondag 14 juli 2013

Ad space

Ad Space

AD SPACE is de ruimte de beschikbaar is op een webpagina of anders geformuleerd, de ruimte die de webmaster eventueel ter beschikking wil stellen omdat niet elke site geschikt is voor advertenties.

Het is een belangrijk punt bij website die volledig afhankelijk zijn van de opbrengsten van advertenties.

Teveel advertenties schrikken de bezoekers af en bij te weinig advertenties hebben we te weinig inkomsten.

Het juist gebruiken van ad space is dus een constant zoeken naar het best renderende compromis.

In elk geval kunnen we de vuistregel hanteren dat hoe meer advertenties er op een webpagina staan, hoe meer bruikbare en objectieve content er aanwezig dient te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten