donderdag 11 juli 2013

Artikelmarketing, snel een opzet met een outline

Artikelmarketing, snel een opzet met een outline

Hoe maken we snel een goed artikel voor onze artikelmarketing? Met het maken van een outline. Het maken van een outline voor al uw artikelen zal er voor zorgen dat u weet wat u moet doen en u zult er versteld van staan hoe snel u op die manier tot een goed artikel zult komen. Een snelle manier om een outline van uw artikel te maken is de volgende:

Begin met wat brainstorming. Schrijf alles spontaan op en probeer te denken vanuit de lezer. Alles wat u bedenkt is goed. Volgorde, kwaliteit en logica zijn absoluut niet van belang. Stel uzelf een vaste tijd om te brainstormen. Het gaat vooral om de spontane ideeen want als we heel lang na moeten gaan denken gaan we vooral onszelf herhalen.

Lees alles wat u genoteerd hebt goed door. Rubriceer het en probeer er een logische volgorde in aan te brengen. Lees het nog eens door en probeer alle verbanden te vinden en te noteren. Alles wat u nu opschrijft hoeft u later niet meer te doen.

Als we ons materiaal op deze manier gegroepeerd hebben is het niet moeilijk meer om onderwerpen en subonderwerpen vast te leggen in koppen en tussenkoppen. Probeer deze koppen boeiend en pakkend te maken zodat ze straks de aandacht van uw lezers zullen pakken en de interesse vast zullen houden. En om feitelijk te blijven neemt u onder die koppen alles op wat uw bewering in die kop ondersteunt en alles wat ze juist ondermijnt. Dat laatste moet u namelijk in uw teksten zien te voorkomen.

Nu hebt u het frame, zeg maar het skelet van uw artikel. Nu wordt het tijd alle opgenomen trefwoorden uit te gaan werken in fatsoenlijk lopende zinnen. De zinnen worden alinea’s en de alinea’s worden hoofstukken.

En op deze manier wordt u gedwongen eerst een conceptversie te maken. Die dwingt namelijk tot nadenken over logica en samenhang waardoor het eindresultaat na enkele wijzigingsslagen beslist beter zal zijn.

Het is nog uw verhaal, u kunt erin wijzigen wat u wilt, niemand die zich ermee zal bemoeien. Maar al doende gaat u steeds beter de grote lijnen zien en of die aansluiten bij wat u of uw opdrachtgever nodig heeft.

Blijf steeds opnieuw lezen wat u geschreven hebt. Blijf bij uw outline zodat u niet de neiging heeft om zaken toe te gaan voegen die er niet toe doen. Want dat gevaar is groot als u eenmaal lekker aan het schrijven bent.

Uw outline zorgt er voor dat u in het juiste spoor blijft. Daarom is de tijd die u in de voorbereiding steekt zeker niet verloren, integendeel, het is een prima investering. De outline is een soort gids geworden voor het afmaken van uw artikel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten