maandag 15 juli 2013

Artikelmarketing,Welke stappen men vergeet bij het schrijven van goede artikelen 3

Artikelmarketing in vijf stappen

Welke stappen men vergeet bij het schrijven van goede artikelen 3

In deel II van deze reeks over artikelmarketing hebben we gezien dat tekst eenvoudig te begrijpen moet zijn. In dit deel gaan we de tekst er ook eenvoudig uit laten zien zodat het de lezers niet afschrikt.

De visuele opbouw van uw artikel moet uitnodigend zijn. Dat bereikt u door het in stukken te breken en die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn door witruimtes, opsommingen en dergelijke. Niets schrikt meer af dan een blok aaneengesloten tekst. Dat ziet er op voorhand onaantrekkelijk en moeilijk uit.

De eerste paragraaf mag kort zijn. Eigenlijk niet meer dan een regel om de lezer vast te grijpen. Alle paragrafen die daarna komen mogen hooguit enkele regels lang zijn.

Als het mogelijk is moet u de tekst opdelen in op zich interessante onderdelen. Een goede manier om dat te bereiken is met subkoppen, bijvoorbeeld dik gedrukt (Bold) die aangeven waar de tekst over gaat.

Hebt u tips? Laat ze duidelijk uit de rest van de tekst springen. Hebt u opsommingen? Geef ze als zodanig weer met een bullet of nummer ze.

Als u uw tekst klaar hebt bekijk het dan eens van een afstand. Ziet het er aantrekkelijk uit of is het een grote zwarte woordenbrij? In dat laatste geval is er werk aan de winkel om dit doeltreffend aan te pakken.

Heeft u een fraai artikel en lost het de problemen van uw lezer helemaal op? Jammer, maar dat is niet helemaal de bedoeling zoals we in deel IV zullen zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten