woensdag 31 juli 2013

copywriting

copywriting

Copywriting is een verzameling van technieken op taalkundig gebied met de (massa-)psychologie als randgebied die bedoeld zijn om lezers van de tekst aan te zetten tot een bepaalde actie.

Die actie is bij voorkeur het kopen van een aangeprezen product maar het mag ook allemaal wel wat simpeler zijn, bijvoorbeeld het achterlaten van een emailadres.

Het schrijven van goede verkooptekst, ofwel "ad copy" is een vak apart dat zeker niet iedereen die een beetje kan schrijven automatisch beheerst. De tekst dient zodanig te zijn dat deze tot lezen aanzet in een wereld waar 140 tekens voor een bericht al als veel wordt ervaren. Werk voor de copywriter, een ervaren, gespecialiseerde schrijver voor dit soort tekst.

Met name de koppen en tussenkoppen spelen een grote rol bij de eerste, meestal bepalende, indruk die de lezer van een stuk tekst krijgt omdat veel lezers een document als het waren scannen waardoor alleen de opvallende zaken blijven hangen. En die bepalen dan het uiteindelijjke beeld,

Ga er nooit van uit dat iedereen de boodschap van uw website begrijpt. Sterker nog, voor het merendeel van de bezoekers is dat niet het geval en iedereen zal zo de eigen conclusie trekken uit hetgeen u geschreven hebt. En die conclusie kan verbluffend ver af staan van dat wat u bedoeld heeft te zeggen. Gebruik daarom woorden die de mensen begrijpen.

Gebruik by copywriting voor een website simpele woorden en bij moeilijker begrippen, probeer die te omschrijven. Niemand heeft een woordenboek naast de computer liggen. Er ligt wel een computermuis om snel naar een eenvoudiger website van de concurrentie te springen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten