donderdag 22 augustus 2013

Drie simpele stappen naar beter schrijven

Drie simpele stappen naar beter schrijven

Bij de meeste amateurschrijvers is het schrijven een doel op zich. Als ze dat leuk vinden moeten ze dat natuurlijk vooral doen en het resultaat is een enorme hoeveelheid tekst. Maar verhoogt het ook het aantal klanten? Brengt het ergens een verbetering of een verandering in werking, hoe gering dan ook? Zet het iemand aan tot enige actie?

Waarschijnlijk is het antwoord "nee" op al deze vragen. En we moeten dus eerst kijken wat het doel van al het schrijfwerk is. Een professioneel schrijver heeft maar één doel bij het schrijven van zijn teksten. Ze willen een verandering bij hun lezers teweegbrengen.

Ze willen hun lezers met andere ogen laten kijken. Ze anders laten reageren. Ze anders met de wereld om laten gaan.

Iedereen kan woorden op papier zetten en complete zinnen maken (hoewel je dat op internet niet altijd bevestigd ziet) maar als je echt iets wilt bereiken met je schrijven moet je leren om te schrijven om een verandering te bereiken. Het is eigenlijk het verschil tussen puur informatief en overtuigend schrijven.

Er zijn drie stijlen als er iets veranderd moet worden middels tekst: 1) Het schrijven voor een bepaalde doelgroep. 2) Het gebruiken van het juiste medium 3) Het streven naar de juiste verandering

Ad 1. Als je je gehoor wilt bereiken is het absoluut noodzakelijk dat je ze begrijpt. Daarvoor moet u van de eigen stoel af en op de stoel van de lezer gaan zitten. Alles wat u schrijft moet vanuit hun perspectief geschreven worden. U moet dus uw doelgroep kennen. Wat is hun leeftijd? Geslacht? Afkomst? Waar wonen ze? Wat is hun inkomensniveau? Wat zijn hun koopgewoonten? Hun talenten? Hun interesses? Als je weet voor wie je schrijft dan kun je de boodschap die je over wilt brengen daarop afstemmen.

Woorden als "revolutionair", "vernieuwend", "fris", "in de mode" spreken een jonger publiek aan waarbij een groep ouderen zich meer thuis voelt bij woorden als "veilig", "rustig" en "bewezen"

Ad 2. Het juiste medium is het medium om de doelgroep te bereiken. We hebben de beschikking over tijdschriften, kranten, boeken, nieuwsbrieven, websites, weblogs, twitter, radio, tv en noem maar op. Wat u moet kiezen hangt weer van uw publiek af. Bijvoorbeeld televisie heeft een eigen publiek onder de twintig en boven de vijftig. De groep daartussen bereikt u nauwelijks met dat medium. Wilt u een wetenschappelijke publicatie kwijt? Zet hem dan niet in de lokale krant maar zoek een uitgave van een hogeschool. Lange tekst is volkomen ongeschikt voor internet.

Daar zoekt men korte teksten met een begin en einde. Met veel blokken, witruimte en dergelijke om snel lezen mogelijk te maken. Moeten er gewoon veel mensen bereikt worden dan is een artikel in een krant nog niet verkeerd. Kortom, hoe beter het materiaal aan ons wordt aangeboden, hoe groter de kans dat het niet alleen gelezen wordt maar dat ook de boodschap overkomt en dat we de door ons gewenste verandering minimaal in gang zetten.

Ad 3. Er zijn drie gebieden waar we met schrijven iets veranderen kunnen: Bij het weten, het voelen en het doen. Een verandering bij "het weten" wil zeggen dat de lezer zaken leert die hij voorheen niet wist. Of een nieuw licht werpt op dingen die hij al wist. Of een andere manier om zaken in te delen of te rangschikken. Bij een verandering van "het voelen" willen we een sterke emotie oproepen bij de lezer om deze daarna tot één of andere actie te bewegen. Bij een verandering in "het doen" tot slot willen we dat de lezer een bepaalde actie gaat nemen, bijvoorbeeld het kopen van ons product.

Een amateurschrijver gooit al deze zaken op een hoop terwijl een professonal zal streven naar het bereiken van één verandering tegelijk.

Dus bedenk altijd eerst wat u bij uw lezers wilt bereiken. Moeten ze iets leren? Moeten ze een emotie voelen? Moeten ze iets doen? Neem één van die punten en schrijf met dat doel uw artikel. Kies het juiste medium om het bij uw doelgroep te krijgen en u bent al een stuk verder met uw copywriting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten