donderdag 22 augustus 2013

het schrijven van betere verkoopteksten

het schrijven van betere verkoopteksten

Iedereen heeft ooit leren schrijven op school maar voor het schrijven van verkoopteksten is dat nog niet voldoende. Daarom hierbij een paar technieken die ervaren schrijvers hanteren om hun berichten nog meer overtuigend over te laten komen. Zonder al te schools te worden geven we die tips aan u door om te gebruiken in eerstvolgende webpagina, brochure of verkoopbrief:

Voorkom het teveel gebruiken van werkwoorden als "is" en "zijn" in uw verkoopteksten. Deze woordjes maken uw tekst niet krachtiger, nemen alleen maar ruimte in en geven eigenlijk niet meer aan dat er kennelijk iets bestaat...

Dus schrijf niet "Er is een simpel handigheidje dat een zin om kan zetten van saai naar brilliant " maar schrijf "Een simpel handigheidje kan een zin omzetten van saai naar brilliant".

Of "we gaan dit product presenteren uit ons kantoor in Amsterdam" vervangen door "we presenteren dit product uit ons kantoor in Amsterdam"

Hebt u een aantal bijzinnen, plaats dan altijd het langste achteraan. Werk van eenvoudig naar meer ingewikkeld toe. Het leest gemakkelijker en de zin aan einde laat meer indruk achter,

"Hij is altijd de laatste die binnenkomt, luidruchtig, op een vervelende manier." wordt dan "Hij komt luidruchtig, op een vervelende manier en altijd als de laatste binnen."

Probeer altijd zo specifiek mogelijk te zijn.
Tenzij het echt een bewuste keuze is dient u woorden als "veel","meerdere", "verscheidene", "ongeveer", "om en nabij" en dergelijke vage termen in uw verkoopteksten te vermijden. Als u specifiek bent dan geeft u aan dat u precies weet wat uw product doet. En dat dit gebaseerd is op testen, onderzoek en bewezen resultaten

Let op waar een toevoeging bij hoort.
Zet een bijvoeglijk naamwoord of bijzin direct bij het onderwerp om rare dingen te voorkomen waar u in eerste instantie nog vaak overheen leest ook. Een bekend probleemgeval: "Ik reed tegen een geparkeerde vrachtauto komende van de andere kant." Hé, die vrachtauto kwam toch niet van de andere kant want die stond geparkeerd... Zouden we schrijven "ik kwam van de andere kant en reed tegen een geparkeerde vrachtauto aan" dan is het allemaal direct een stuk duidelijker.

Kijk uit voor verdubbelingen.
Soms voegen we in onze verkoopteksten verdubbelingen toe die totaal overbodig zijn, zeker als we twee woorden gebruiken die qua betekenis heel dicht bij elkaar liggen.

Dus in plaats van "De machine doet het goed en loopt lekker rustig." kiezen we voor "De machine doet het goed" of "De machine loopt lekker rustig" maar niet voor beide. Of "zijn tank was leeg en hij stond zonder benzine" vervangen door "hij stond zonder benzine" want dat was de feitelijke situatie en de rest voegt niets toe.

Zorg voor afwisseling in de zinnen. 
Als alle zinnen even lang zijn dan wordt de tekst knap saai. Begin altijd met een korte zin, dan een wat langere gevolgd door een nog langere. En dan allerlei combinaties. Stel je eens een persoon voor die altijd zinnen van dezelfde lengte produceert. Die zou op een robot gaan lijken. Waarom zou je het dan wel op papier doen?

Kent u de reclame van het roze speelgoedkonijn dat maar doorgaat met een bepaald merk batterij in zijn rug? Sommige mensen schrijven op dezelfde manier. Het gaat maar door en door en door... Vooral ambtelijke stukken zijn hier berucht om. De langste die uw auteur ooit gezien heeft was van een ambtenaar van Rijkswaterstaat. De eerste punt was te vinden iets onder de helft van een A4. Alles daarvoor was één zin met oneindig veel bijzinnen. Dit soort tekst leest niemand. Hak de zaak in losse zinnen. Durf eens een punt te gebruiken. Zet er ook eens wat witruimte tussen,

Hou zinnen lekker kort.
Waarom zou u vier of vijf woorden in een zin zetten waar u met één of twee woorden kunt volstaan om hetzelfde te zeggen?

"Als we rekening houden met het feit dat" leent zich prima om vervangen te worden door "omdat". Vooral bij media waar u weinig tekstruimte hebt zoals bij dure advertenties is dat van groot belang.

Ga geen vanzelfsprekende zaken benadrukken. 
Alles dubbel uitvoeren is prima bij computers voor ruimtevaart maar voor een advertentie is het overbodig. Termen als "anticipeer vooraf", "vitale essentiele delen", "witte sneeuw" en dergelijke kunnen uw lezer tot wanhoop drijven.

Ook het samenvoegen van zaken die nauw met elkaar te maken hebben kunnen rare effecten geven. Denk aan "gedachten en ideëen", "acties en handelingen" en dat soort combinaties. De lezer denkt dat u twee dingen wilt zeggen en snapt niet dat u twee dezelfde dingen zegt. Zo zet u hem op het verkeerde been. Dus nooit een woord door een synoniem van dat woord laten volgen.

Neem deze tips mee bij uw volgende verkoopteksen. Die zullen er beslist beter van worden. En goed verkopende tekst is toch hetgeen waar we naar streven, nietwaar?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten